ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน Asphalt Concrete ชั้นทางเดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ซอยหลังวัดควนไทรงาม หมู่ที่ 4 ตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
171
10 ก.ย. 2564
12 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน Asphalt Concrete ชั้นทางเดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ซอยสวนงาม หมู่ที่ 8 ตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
176
10 ก.ย. 2564
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาศที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
01 เม.ย. 2564
14 ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
31 มี.ค. 2564
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
31 มี.ค. 2564
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
28 ก.พ. 2564
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
31 ม.ค. 2564
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาศที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
04 ม.ค. 2564
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
03 ม.ค. 2564
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
30 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13