ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
26 เม.ย. 2565
2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมท่อ PE หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
07 เม.ย. 2565
3 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซอมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อใช้เป็นศูนย์พักคอย อบต.นาคา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
28 มี.ค. 2565
4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกลี่ยที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
25 มี.ค. 2565
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมแนวประปาของหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านฝ่ายท่า ดาวน์โหลดเอกสาร
30
25 มี.ค. 2565
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ชัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
17
17 มี.ค. 2565
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองจาก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
10 ก.พ. 2565
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมโชค หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
10 ก.พ. 2565
9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อประปา หมู่ที่ 4 บ้านควนไทรงาม ดาวน์โหลดเอกสาร
16
04 ก.พ. 2565
10 ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
162
10 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13