ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศ เรื่อง เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม อันเนื่องมาจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
273
11 ก.ย. 2560
62 เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม อันเนื่องมาจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
272
25 ส.ค. 2560
63 ประกาศ เรื่อง เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม อันเนื่องมาจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
261
19 ก.ค. 2560
64 ประกาศ เรื่อง เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม อันเนื่องมาจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
260
12 ก.ค. 2560
65 เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม อันเนื่องมาจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
271
26 มิ.ย. 2560
66 แผนป้องกันการทุจริต 60 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
02 พ.ค. 2560
67 รับสมัครเพื่อสรรหาเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์หารบริหารส่วนตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
318
10 เม.ย. 2560
68 มอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
187
14 ต.ค. 2559
69 ประกาศ อบต.นาคา ขอให้ติดตามสถานการณ์และข่าวพยากรณ์อากาศ 5-10 กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
05 ก.ย. 2559
70 รับโล่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
278
22 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10