ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ให้เจ้าของที่ติดป้าย ที่ตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
05 พ.ย. 2564
2 ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
29 ต.ค. 2564
3 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
21 ต.ค. 2564
4 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
156
06 ต.ค. 2564
5 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
181
15 ก.ค. 2564
6 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาน 2564 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
125
24 มิ.ย. 2564
7 แบบลงทะเบียน ขอรับความช่วยเหลือของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
202
19 พ.ค. 2564
8 รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร)ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
11 พ.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา เรื่อง การขยายเวลาประเมินภาษีและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
03 พ.ค. 2564
10 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
162
07 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9