ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ ให้เจ้าของที่ติดป้าย ที่ตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 124 คน