ประกาศราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ
  รายละเอียด : https://www.naka.go.th/datacenter/edit.php?news_id=330
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 138 คน