กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษา ให้กับครัวเรือน กลุ่มเปราะบาง ตกเกณฑ์ มิติด้าน
รายละเอียด :
    

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษา ให้กับครัวเรือน กลุ่มเปราะบาง ตกเกณฑ์ ในพื้นที่ตำบลนาคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา หัวหน้าส่วนราชการ อบต.นาคา  พัฒนาการอำเภอสุขสำราญ  ท้องถิ่นอำเภอสุขสำราญ  และตัวแทนภาคประชาชน  โดยประชุมคัดเลือกนักเรียนจากครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ตกเกณฑ์ มิติด้านการศึกษา ในพื้นที่ตำบลนาคา เพื่อนมอบทุนการศึกษา จำนวน 40 ทุน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565    อ่าน 22 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**