ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 โครงการขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
24 ต.ค. 2557
82 โครงการซ่อมแซมเขื่อนกั้นน้ำพร้อมวางท่อประปา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
24 ต.ค. 2557
83 โครงการซ่อมแซมหอถังน้ำประปา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
24 ต.ค. 2557
84 โครงการต่อเติมอาคารเอนกค์ประสงค์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
24 ต.ค. 2557
85 โครงการปรับถมพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าสำนักงาน อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
259
24 ต.ค. 2557
86 โครงการเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
24 ต.ค. 2557
87 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
277
25 ส.ค. 2557
88 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา จำนวน 372 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
259
18 ก.ค. 2557
89 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
284
29 พ.ค. 2557
90 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพชรเกษมสายเก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
253
14 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13