ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองยาง หมู่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
20 เม.ย. 2558
72 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา หมู่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
20 เม.ย. 2558
73 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
20 เม.ย. 2558
74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
18 เม.ย. 2558
75 โครงการก่อสร้างหอประปาถังสูง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
07 เม.ย. 2558
76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบางกล้วยนอก หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
06 ก.พ. 2558
77 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 1 บ้านบางมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
258
06 ก.พ. 2558
78 โครงการก่อสร้างประปาหอสูง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
13 ม.ค. 2558
79 โครงการวางแนวท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,7,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
13 ม.ค. 2558
80 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกค์ประสงค์ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
24 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13