ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้อมยาม หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
18 พ.ค. 2558
62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองยาง หมู่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
20 เม.ย. 2558
63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา หมู่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
20 เม.ย. 2558
64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
20 เม.ย. 2558
65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
18 เม.ย. 2558
66 โครงการก่อสร้างหอประปาถังสูง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
07 เม.ย. 2558
67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบางกล้วยนอก หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
06 ก.พ. 2558
68 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 1 บ้านบางมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
204
06 ก.พ. 2558
69 โครงการก่อสร้างประปาหอสูง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
13 ม.ค. 2558
70 โครงการวางแนวท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,7,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
13 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12