ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศ แจ้งราคากลางโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
273
22 ม.ค. 2559
62 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
26 ธ.ค. 2558
63 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
23 ธ.ค. 2558
64 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
316
30 พ.ย. 2558
65 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
30 พ.ย. 2558
66 สอราคาจ้่างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
316
23 พ.ย. 2558
67 ประกาศ แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศไทย หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
10 พ.ย. 2558
68 โครงการปรับถมพร้อมว่างท่อระบายน้ำหน้าสำนักงาน อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
297
18 ส.ค. 2558
69 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 1 บ้านบางมัน ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
301
18 ส.ค. 2558
70 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้อมยาม หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
18 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13