ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารตลาดกลาง หมุ่ที่ 2
201
10 ม.ค. 2560
52 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดกลาง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
06 ธ.ค. 2559
53 ประกาศ แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างตลาดกลางองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
07 พ.ย. 2559
54 ประกาศ รายชื้อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
261
23 ก.ย. 2559
55 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
256
09 ก.ย. 2559
56 ประกาศ แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
08 ก.ย. 2559
57 ประกาศ การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
01 มิ.ย. 2559
58 ประกาศ การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
01 มิ.ย. 2559
59 ประกาศ การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
245
09 พ.ค. 2559
60 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
28 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13