ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
06 ธ.ค. 2560
42 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมสร้างผิวแอลฟัลติก คอนกรีต (เพชรเกษม-บ้านไร่ใน) ดาวน์โหลดเอกสาร
286
17 พ.ย. 2560
43 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
292
17 พ.ย. 2560
44 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตซอยท่าป๊ะแด๊ะหมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
17 พ.ย. 2560
45 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอสูง หมู่ที่ 1,2,3,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
17 พ.ย. 2560
46 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
16 ต.ค. 2560
47 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
274
03 มี.ค. 2560
48 ประกาศ การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
281
14 ก.พ. 2560
49 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
267
07 ก.พ. 2560
50 ประกาศการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
275
05 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13