ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
200
05 ก.พ. 2560
42 ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารตลาดกลาง หมุ่ที่ 2
157
10 ม.ค. 2560
43 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดกลาง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
06 ธ.ค. 2559
44 ประกาศ แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างตลาดกลางองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
07 พ.ย. 2559
45 ประกาศ รายชื้อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
201
23 ก.ย. 2559
46 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
198
09 ก.ย. 2559
47 ประกาศ แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
08 ก.ย. 2559
48 ประกาศ การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
01 มิ.ย. 2559
49 ประกาศ การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
01 มิ.ย. 2559
50 ประกาศ การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
192
09 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12