ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวแอสฟัลติก คอนกรีต (เพชรเกษม-บ้านไร่ใน) ดาวน์โหลดเอกสาร
212
27 ธ.ค. 2560
32 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
06 ธ.ค. 2560
33 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมสร้างผิวแอลฟัลติก คอนกรีต (เพชรเกษม-บ้านไร่ใน) ดาวน์โหลดเอกสาร
207
17 พ.ย. 2560
34 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
216
17 พ.ย. 2560
35 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตซอยท่าป๊ะแด๊ะหมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
17 พ.ย. 2560
36 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอสูง หมู่ที่ 1,2,3,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
17 พ.ย. 2560
37 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
16 ต.ค. 2560
38 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
201
03 มี.ค. 2560
39 ประกาศ การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
201
14 ก.พ. 2560
40 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
195
07 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12