ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดึกดำบรรพ์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
25 มิ.ย. 2562
22 รายงานการขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดึกดำบรรพ์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
25 มิ.ย. 2562
23 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
21 มิ.ย. 2562
24 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
20 มิ.ย. 2562
25 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
27 พ.ค. 2562
26 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
27 พ.ค. 2562
27 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
27 พ.ค. 2562
28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดึกดำบรรพ์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
15 พ.ค. 2562
29 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
04 ก.พ. 2562
30 เพยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
12 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12