ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
615
06 พ.ค. 2554
112 โครงการก่อสร้างวางท่อประปาภูเขา เพื่อประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภคของ ดาวน์โหลดเอกสาร
553
06 พ.ค. 2554
113 โครงการติดตั้งผ้าม่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
1289
18 เม.ย. 2554
114 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
616
12 เม.ย. 2553
115 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
618
12 เม.ย. 2553
116 จัดจ้างตามโครงการต่อเติมอาคารมัสยิด หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
817
22 มี.ค. 2553
117 จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
556
22 มี.ค. 2553
118 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารขายของ ชุมชน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
553
22 มี.ค. 2553
119 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องครัว หมู่ที่ 1 ตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
556
22 มี.ค. 2553
120 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนทางเท้าแบบมีหลังคา โรงเรียนบ้านควนไทรงาม หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
570
22 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13