ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศสอบราคาจ้าง 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
408
24 ม.ค. 2556
102 สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมัน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
12 ต.ค. 2555
103 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ถังขยะ จำนวน 200 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
491
10 ก.ค. 2555
104 ประกาศสอบราคาจ้าง 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
465
30 พ.ค. 2555
105 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
520
08 พ.ค. 2555
106 ประกาศสอบราคาจ้าง 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
502
18 เม.ย. 2555
107 ประกาศสอบราคาจ้าง 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
539
15 ก.พ. 2555
108 ประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
596
21 ธ.ค. 2554
109 ขยายเวลา ดาวน์โหลดเอกสาร
626
13 พ.ค. 2554
110 โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
627
06 พ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13