ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประชาร่วมใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
250
14 พ.ค. 2557
92 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านแหลมนาว ดาวน์โหลดเอกสาร
260
14 พ.ค. 2557
93 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
261
14 พ.ค. 2557
94 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
14 พ.ย. 2556
95 ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
312
07 พ.ย. 2556
96 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
367
23 ส.ค. 2556
97 ประกาศจัดซื้อรถขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
402
27 พ.ค. 2556
98 ประกาศสอบราคาจ้าง 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
398
20 พ.ค. 2556
99 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
21 มี.ค. 2556
100 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
458
08 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13