ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
45
10 ก.ย. 2564
2 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน Asphalt Concrete ชั้นทางเดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ซอยหลังวัดควนไทรงาม หมู่ที่ 4 ตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
45
10 ก.ย. 2564
3 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน Asphalt Concrete ชั้นทางเดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ซอยสวนงาม หมู่ที่ 8 ตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
45
10 ก.ย. 2564
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาศที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
01 เม.ย. 2564
5 ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
31 มี.ค. 2564
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
31 มี.ค. 2564
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
28 ก.พ. 2564
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
31 ม.ค. 2564
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาศที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
04 ม.ค. 2564
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
03 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12