ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
25 ส.ค. 2563
22 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
15 มิ.ย. 2563
23 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
12 มิ.ย. 2563
24 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
02 มิ.ย. 2563
25 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
19 พ.ค. 2563
26 กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
229
15 เม.ย. 2563
27 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
24 มี.ค. 2563
28 ข้อมูลตลาดในองค์การบริหหารส่วนตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
58
20 ก.พ. 2563
29 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
15 ก.พ. 2563
30 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
04 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9