ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
08 ม.ค. 2564
12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาศที่ 1(เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
137
04 ม.ค. 2564
13 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาน 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
21 ธ.ค. 2563
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
216
07 ธ.ค. 2563
15 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาน 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 ธ.ค. 2563
16 ประกาศแผนการการจัดเก็บภาษี2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
20 ต.ค. 2563
17 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ดาวน์โหลดเอกสาร
89
09 ต.ค. 2563
18 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
30 ก.ย. 2563
19 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
31 ส.ค. 2563
20 ขอขยายเวลาดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
28 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9