ประกาศราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหอสูงพร้อมต่อเติมแนวท่อประปา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
02 ก.พ. 2560
22 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหอสูงหมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
31 ม.ค. 2560
23 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
27 ม.ค. 2560
24 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมแนวท่อประปา บ้านเจ็ดสิบ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
27 ม.ค. 2560
25 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์จริยธรรม บ้านบางบอน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
27 ม.ค. 2560
26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
27 ม.ค. 2560
27 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต. หลังเก่า พร้อมห้องเก็บครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
06 ม.ค. 2560
28 ประกาศ แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างตลาดกลางองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
07 พ.ย. 2559
29 ประกาศ แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
08 ก.ย. 2559
30 ประกาศ แจ้งราคากลางโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
116
22 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4