ประกาศราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต ซอยท่าป๊ะเเด๊ะ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
01 พ.ย. 2560
12 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
15 ก.ย. 2560
13 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะบ้านแหลมนาว หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
12 ก.ค. 2560
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
11 พ.ค. 2560
15 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
11 พ.ค. 2560
16 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
24 เม.ย. 2560
17 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคอสะพานวังผักบุ้ง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
21 ก.พ. 2560
18 ประกาศราคากลางโครงการถมพื้นที่ตลาดนัดการท่องเที่ยวของหมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
21 ก.พ. 2560
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม 3 ช่อง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
02 ก.พ. 2560
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
02 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4